rodzaje oraz wielkość odsetek bankowych

Czym są odsetki kredytowe?

Termin „odsetki” jest znany każdemu, kto zaciągnął zobowiązanie w banku na wyznaczony cel. Ich wysokość zależy od oprocentowania kredytu, które określane jest w stosunku rocznym. Suma odsetek płaconych co miesiąc zależna jest od tego, czy kredyt wzięty został w systemie […]

Restrukturyzacja zadłużenia

Osoby, które mają zobowiązania wobec banku w postaci kredytu lub pożyczki mogą liczyć na korzystniejsze dla nich rozwiązania w momencie, kiedy ich sytuacja finansowa ulegnie zmianie na gorszą. W Polsce ponad 2 miliony osób ma zadłużenia, a wiele z nich […]