Problemy finansowe w przeszłości lub zaległości w bieżących zobowiązaniach odnotowywane są w bazach, przy pomocy których banki i wiele instytucji pozabankowych weryfikuje wnioskujących klientów. W większości przypadków negatywna historia w BIK skutkuje odmową – dla instytucji finansowych klient z problemami w spłacie zobowiązań jest niesolidny, więc udzielenie kolejnego zobowiązania wiązałoby się z ryzykiem. Czy to oznacza, że zła historia uniemożliwia uzyskanie chwilówki dla osób ze złą historią? Nie! Dziś opowiemy, jak uzyskać gotówkę krok po kroku!

Krok pierwszy – wybranie firmy pożyczkowej

O ile jeszcze kilka lat temu zła historia kredytowa częściej uniemożliwiała zaciągnięcie zobowiązania, niż nie była przeszkodą w uzyskaniu gotówki, to obecnie na rynku finansowym dostępnych jest mnóstwo ofert właśnie dla klientów, których historia kredytowa jest negatywna. Jak to możliwe? Odpowiedzi należy szukać w polskim prawie. To ono narzuca na instytucje finansowe konieczność oceniania ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania. Daje jednocześnie pewnego rodzaju dowolność, ponieważ pomimo tego że art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta”,

to kolejny podpunkt wyjaśnia, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.

Dzięki temu klienci mogą dostosować swój wybór do aktualnej sytuacji finansowej i możliwości.

Krok drugi – złożenie wniosku o przyznanie chwilówki dla osób ze złą historią

To etap łatwy i zajmujący zaledwie kilka minut, bowiem wystarczy uzupełnić formularz danymi z dowodu osobistego. Czy chwilówka dla osób ze złą historią różni się czymś od standardowych ofert? Tak, oświadczeniem o dochodach. Oświadczenie nie wymaga żadnych dodatkowych formalności najczęściej składane jest podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.