Termin „odsetki” jest znany każdemu, kto zaciągnął zobowiązanie w banku na wyznaczony cel. Ich wysokość zależy od oprocentowania kredytu, które określane jest w stosunku rocznym. Suma odsetek płaconych co miesiąc zależna jest od tego, czy kredyt wzięty został w systemie rat równych czy rat malejących.

Odsetki kredytowe, czyli „opłata za kredyt”

Zaciągając zobowiązanie w banku oddaje się kwotę powiększoną o odsetki. Stanowią one główny koszt kredytu, co oznacza, że płacimy bankowi określoną kwotę za pożyczenie pieniędzy, czyli udzielenie kredytu. Wysokość kosztu kredytu zależna jest od wielu różnych czynników. Każdy bank ma prawo narzucić sobie własną stopę procentową, przez co oferty poszczególnych instytucji różnią się mniej lub bardziej. Dodatkowo istotny jest też rodzaj kredytu, a także wysokość pożyczonej kwoty, okres kredytowania oraz zdolność jaką ma gwarant pożyczki. Odsetki są dla banku nie tylko wynagrodzeniem kosztów, jakie poniesie w związku z udzieleniem kredytu, ale również sporym zyskiem.

Rodzaje odsetek

Maksymalna wysokość odsetek zmieniała się na przestrzeni lat. Od 1 stycznia 2016 roku po nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie odsetek ustalono właściwą dla każdego rodzaju wysokość oprocentowania.

Odsetki ustawowe są odsetkami naliczanymi za korzystanie z cudzego kapitału. Ich wysokość zależna jest od Ministerstwa Sprawiedliwości, które w specjalnym komunikacie ogłasza właściwy próg. Obecnie to 5 proc. od kapitału i maksymalnie 10 proc. w skali roku.

W sytuacji, gdy kredytobiorca ma opóźnienie w spłacie, bank ma prawo naliczyć odsetki karne, które w stosunku rocznym nie mogą przekroczyć 14 proc. Jeśli osoba, która zaciągnęła zobowiązanie wciąż uchyla się od poniesienia za nie odpowiedzialności, wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu zaległości nawet w sądzie.

Innym rodzajem odsetek są te dotyczące transakcji handlowych. Odpowiedzialne za ustanawianie ich wysokości jest ministerstwo rozwoju, które zadecydowało, że maksymalna ich wielkość będzie wynosić 9,5 proc.