Trudna sytuacja finansowa nie musi oznaczać, że konsument nie ma szans na uzyskanie wsparcia. Podczas gdy banki nie mają możliwości udzielenia kredytu, instytucje pozabankowe mogą dowolnie dopasowywać ofertę do możliwości klienta. Dzięki temu może być ona pozytywna nawet bez BIK, ale z komornikiem w zajęciu dóbr. Jak wygląda ocena zdolności z punktu widzenia prawa?

Podstawa prawna oceny zdolności przy pożyczce bez BIK z komornikiem

Instytucje pozabankowe są zmuszone do weryfikacji zdolności i historii kredytowej klientów, także w sytuacji, gdy ci decydują się wziąć pożyczkę bez BIK z komornikiem dostępną choćby na stronie www.twoj-kredyt.com. Jednak nie muszą oni opierać oferty o uzyskane dane.

  1. Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta.
  2. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy.
  3. Konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej.

Słowo ‘lub’ w drugim punkcie tego artykułu pokazuje, że osoby bez BIK i z komornikiem mogą liczyć na wsparcie.

Co, jeśli klient otrzyma odmowę?

Czasami niektóre instytucje zdecydują się jednak odmówić osobom z problemami finansowymi udzielenia pożyczki. Umożliwia im to artykuł 10, jednak precyzuje również formę informacji:

Jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

Jednak wiele rzetelnych firm przyznaje pożyczki bez BIK z komornikiem osobom, które skontaktują się z nimi i określą dokładnie swoją sytuację. Warto zatem szukać pomocy, zamiast poddawać się temu, co zgotował los.