W przypadku banków widnienie na listach z baz BIK, BIG i pozostałych przekreśla klienta w otrzymaniu pożyczki dla zadłużonych. Zadłużenie jest dla instytucji przestrogą, że może mieć do czynienia z nierzetelnym pożyczkobiorcą, dlatego wnioski nie są rozpatrywane pozytywnie w takich przypadkach. Na szczęście mniej rygorystyczne warunki oferują firmy pożyczkowe.

Konieczność sprawdzania zdolności kredytowej ma każda instytucja udzielająca zobowiązań

Nie oznacza to jednak sprawdzania baz. W świetle prawa zarówno banki, jak instytucje pożyczkowe są zobowiązane do oceniania zdolności kredytowej. Mówi o tym art.9.1 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715). Punk drugi tego artykułu wskazuje również, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.1

To oznacza, że instytucja, która udziela zobowiązanie, nie musi sprawdzać baz, a swoją ocenę może dokonać na podstawie danych dostarczonych przez klienta. Dokument może zawierać wyciągi z konta, umowę o pracę potwierdzające zatrudnienie czy też pisemne oświadczenie kredytobiorcy bez potwierdzania go żadnymi zaświadczeniami i innymi dokumentami.

Pożyczka dla zadłużonych bez baz online – kiedy i jak można ja otrzymać?

Pożyczki dla zadłużonych bez sprawdzania BIK i BIG udzielane są zazwyczaj na niewielkie kwoty. Mowa przede wszystkim o chwilówkach online, które są pożyczkami krótkoterminowymi. Na zwrócenie pieniędzy pożyczkobiorca ma zazwyczaj do 60 dni.

Firmy pożyczkowe jednak wprowadzają pewne kryteria, które pozwalają im się zabezpieczyć przed stratami finansowymi. Obecnie w bazach znajduje się 2 777 376 osób, których niemal połowa ma zadłużenia powstałe w wyniku niespłacania pożyczek i kredytów. Nic więc dziwnego, że instytucje pozabankowe chcą się zabezpieczyć. Oferują udzielenie pożyczki dla zadłużonych mimo braku zdolności kredytowej, jednak wymagają zaświadczenia o dochodach lub zatrudnieniu.

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf