Jak wyjść z długów – sprawdź czego nie wiesz!

Osoby znajdujące się w tzw. spirali bądź pętli zadłużenia często nie zdając sobie sprawy ze skali problemu. Czują się zagubione nie wiedząc jak zacząć szukać pomocy oraz co zrobić, by z długów się wydostać. By podjąć pierwszy krok rozwiązania swojej sytuacji finansowej, warto udać się do podmiotu, który specjalizuje się we wspieraniu klientów w wyjściu z długów. Firmy te udzielają profesjonalnej pomocy prawnej osobom zadłużonym. Prawnicy podpowiedzą, od czego zacząć i jakie działania podejmować, by wyjść z zadłużenia.

Czym jest pętla zadłużenia?

Pętla bądź spirala zadłużenia to zjawisko polegające na popadaniu w narastające długi przy jednoczesnej utracie możliwości regularnej spłaty zadłużenia. Najczęstszą przyczyną powstania pętli zadłużenia są pożyczki chwilówki. Osoby w trudnej sytuacji finansowej, nie wiedząc jak wyjść z długów chwilówek, zaciągają nowe, większe zobowiązania na poczet spłaty poprzednich doprowadzając do tego, że ostateczna kwota zadłużenia i miesięcznych rat przekracza możliwości finansowe zadłużonego.

Skutki spirali zadłużenia

W sytuacji, w której suma zobowiązań pożyczkowych przekracza dochód zadłużonego pomniejszony o wydatki na życie, dochodzi do utraty możliwości terminowej spłaty zobowiązań. Taka sytuacja skutkuje rozpoczęciem procedury naliczania odsetek i kar od niespłaconych zobowiązań, powodując wzrost zadłużenia. Firmy rozpoczynają procedurę windykacyjną, która polega również na złożeniu sprawy do sądu i wydanie nakazu zapłaty, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja komornicza.

Jak wyjść z zadłużenia

Przede wszystkim należy uświadomić sobie skalę problemu. Jednocześnie nie można bać się odbierać korespondencji od komornika czy z sądu. Jej nieodebranie może wyłącznie pogorszyć sytuację zadłużonego. Należy uświadomić sobie, że w momencie otrzymania nakazu zapłaty, można złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, co  inicjuje możliwość obrony swoich praw przed sądem i często prowadzi do wykazania, że naliczone przez firmę pożyczkową kwoty są zawyżone bądź nieprawidłowo obliczone. Poza środkami typowo prawnymi należy rozpocząć działania na gruncie planowania własnego budżetu.

Planowanie budżetu

Będąc w spirali zadłużenia, należy skupić się na planowaniu wydatków w taki sposób, by uwzględnić również spłatę zadłużenia. Należy w budżecie codziennym rozpocząć poszukiwania oszczędności, by ostatecznie doprowadzić do sytuacji, w której możliwe będzie przeznaczenie nadwyżki finansowej na zaspokojenie długów. Warto również poszukać dodatkowego źródła przychodów oraz wdrożyć plan oszczędnościowy. Nie zaszkodzi ponadto poprosić rodzinę o pomoc. Być może będzie chętna do udzielenia nieoprocentowanej pożyczki, z której środki zostaną przeznaczone na spłatę najpilniejszych zobowiązań.

Podsumowanie

Z powyższego wynika, że przede wszystkim należy sobie uświadomić, że spłacanie jednej pożyczki drugą nie stanowi rozwiązania problemu. Ponadto nie można bać się odbierania korespondencji z sądu bądź od komornika, ponieważ każdemu przysługują środki ochrony prawnej, umożliwiające obronę w procesie. Jednocześnie, znajdując się w pętli zadłużenia, należy rozpocząć kontrolowanie swojego budżetu i wdrożyć plan oszczędności oraz plan spłat zadłużenia. Wszystkie te działania umożliwią spokojne wyjście z długu bez poważniejszych konsekwencji.

5/5 - (1)
reklama