Zakładanie spółek krop po kroku – poradnik

Polskie prawo umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w kilku formach prawnych. Zdecydowana większość funkcjonujących firm to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) oraz spółki jawne. Według danych Krajowego Rejestru Sądowego w 2020 roku powstało ponad 44 tysiące spółek. Jak zatem przedsiębiorcy mogą założyć spółkę z o.o.?

Co trzeba wiedzieć przed założeniem spółki z o.o.?

Spółka z o. o. jest jedną z kilku dozwolonych form działalności. Tym co wyróżnia spółkę z o.o., jest ograniczona odpowiedzialność prawna za zobowiązania w stosunku do innych podmiotów prawnych. Co ważne, aby założyć spółkę nie potrzeba wspólnika. W świetle prawa spółka z o.o. jest osobą prawną i oddzielnym podmiotem od jej założyciela i właściciela lub właścicieli. Oznacza to, że w przypadku powstania zadłużenia, członkowie spółki odpowiadają jedynie do wysokości wkładu początkowego przy oficjalnej rejestracji firmy. Minimalna kwota wkładu wymagana do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5000 złotych. Zakładanie spółek z o.o. to skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka windykacji prywatnych środków w przypadku niewypłacalności firmy.

Zakładanie spółek z o.o. – jakich dokumentów potrzebujemy?

Osoba prawna w postaci spółki powstaje na podstawie aktu prawnego – umowy spółki (jeżeli spółkę zakładają co najmniej dwie osoby) lub aktu założycielskiego spółki, kiedy zakłada ją jedna osoba. Dokument konstytuujący założenie spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, według odpowiedniego wzoru. Usługa notariusza jest wymagana również w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Aby dokument dotyczący założenia spółki miał siłę prawną, w umowie muszą pojawić się takie informacje jak adres spółki, nazwa, informacja o wysokości kapitału zakładowego, wartość i ilość udziałów poszczególnych wspólników oraz czas, na jaki została stworzona spółka (niewymagane, jeżeli spółka zostaje otwarta na czas nieokreślony, czyli np. do ogłoszenia bankructwa lub zawieszenia działalności). Pamiętaj tylko, aby całą dokumentację przygotowała odpowiednia do tego osoba. Najlepiej prawnik bądź radca prawny. My korzystaliśmy z firmy https://artemius.pl, która kompleksowo załatwiła dla Nas wszystkie istotne sprawy.

Zakładanie spółki – wpis do KRS

Po podpisaniu umowy przedsiębiorca lub grupa założycieli ma obowiązek dokonać wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Na wykonanie tej czynności ma się 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na tym etapie spółka może rozpocząć gromadzenie kapitału i tworzenie zarządu. To samo dotyczy zobowiązań przed innymi podmiotami prawnymi. Nie można jednak zapomnieć o konieczności terminowego zarejestrowania spółki w KRS, ponieważ nawet jeden dzień spóźnienia może spowodować rozwiązanie spółki. Aby zarejestrować spółkę w KRS, trzeba dostarczyć do sądu rejestrowego następujące dokumenty: KRS-W3 (podstawowy dokument), KRS-WM (dokument z informacją o przedmiocie działalności), KRS-WE (informacje o wspólnikach), a także KRS-WK. Poza tym komplet dokumentów będzie niepełny bez aktu, na podstawie którego powstała spółka (np. akt założycielski), listy wspólników i wzorów ich podpisów poświadczonych notarialnie, a także oświadczenia świadczące o wniesieniu kapitału zakładowego i opłat sądowych.

Założenie konta bankowego i księgowość

Jeżeli wszystkie dokumenty zostały terminowo dostarczone do odpowiedniego organu państwowego i spółka została oficjalnie zarejestrowana w KRS, trzeba pamiętać o jeszcze dwóch ważnych wymaganiach. Po pierwsze konieczne jest założenie rachunku bankowego na numer REGON firmy, a także określenie formy księgowości i tego, kto będzie za nią odpowiadał (np. biuro księgowe). Informacje te muszą się znaleźć w zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego (NIP-2) w formie umowy zawartej z bankiem i firmą zajmującą się księgowością. Trzeba także zarejestrować spółkę jako podatnika VAT.

Założenie spółek przez internet

Od 2012 roku przedsiębiorcy mogą założyć spółkę przez internet. W tym celu trzeba założyć konto na platformie S24 i posiadać elektroniczny podpis. Zarejestrowanie spółki przez internet jest prostsze i szybsze, jednak nie daje możliwości spersonalizowania umowy do potrzeb spółki. Z drugiej strony, zakładając spółkę online, można zaoszczędzić na kosztach notarialnych.

5/5 - (1)
reklama